ruenfrdeites
1 1 1 1 1 Arvostelu 0.00 (0 Ääniä)

Tämän käyttöoikeussopimuksen osapuolet:

Sivusto "IKEA Fans Club" ikea-club.org (edelleen - Sivusto);

Fyysinen / oikeushenkilö / yksittäinen yrittäjä, joka lainsäädännön mukaan on tunnustettu osalliseksi siviililiikenteessä (jäljempänä "Käyttäjä").

Sivuston tämän käyttöoikeussopimuksen säännellään Käyttäjän ja Sivuston välistä suhdetta, ja katsotaan sen päättymisestä alkaen. Käyttäjä sitoutuu johonkin seuraavista sivustoista:

  • Ilmoittautumislomakkeen täyttäminen tai lähettäminen Sivustoon;
  • Täytä tai lähetä lomakkeita "Lisää ilmoitus" Sivustolla;
  • Täytä tai lähetä lomake "Yhteystiedot" sivustossa;

Tämä käyttöoikeussopimus vastaa kirjallista sopimusta. Johtopäätös Käyttäjäsopimus tarkoittaa, että käyttäjä tarvitsemiinsa asteen perehtynyt ehtojen tähän sopimukseen ja täysin ja ehdottomasti samaa mieltä heidän kanssaan, myös osa sivuston suostumuksensa henkilötietojen käsittelyä Käyttäjän olosuhteissa käytettävä osan 4 tähän sopimukseen, ja osittain myöntää sivustolle suostumus sähköpostin, tekstiviestien ja muun tyyppisten tiedotus- ja mainosmateriaalitietojen vastaanottamiseen, mukaan lukien Sivusto Partnerit.

Sivusto tarjoaa käyttäjille mahdollisuuden lähettää tietoa tavaroita (palvelut), jonka tarkoituksena on myöhemmin ostaa tai myy erilaisia ​​tavaroita ja palveluja muille käyttäjille (jäljempänä - Palvelut), lukuun ottamatta tavaroita ja palveluja, rajoitettu liikkeeseen tai poistettu liikenteestä sivustolla. Kaikki liiketapahtumat suoritetaan suoraan vastapuolten välillä. Johtuen siitä, että sivusto ei ole osapuolella ja lisäksi noudatettava vaatimuksia nykyisen lainsäädännön osalta vastuun järjestely tietojen julkisia, sivusto ei kuulu lainsäädännön kuluttajien oikeuksia.

1. SOPIMUKSEN SOVELTAMINEN

Sivusto oikeuttaa Käyttäjää lähettämään mainoksia täyttämällä ilmoittautumisen, jossa on voimassa oleva sähköpostiosoite, kirjautumisnimi ja valittu salasana. Tämän jälkeen käyttäjä saa sähköpostiviestin, joka vahvistaa rekisteröinnin ja sisältää linkin, jonka siirto on tarpeen rekisteröinnin suorittamiseksi. Sivuston mahdollisuuksien käyttäminen sekä rekisteröityneillä että rekisteröimättömillä käyttäjillä tarkoittaa näiden ehtojen ja velvoitteiden hyväksymistä Palvelujen käyttöä koskevien ohjeiden noudattamiseksi.

Hyväksymällä tämän sopimuksen Käyttäjä suostuu käyttäjän toimittamien tietojen käsittelyyn.

Sivusto voi muuttaa Sopimusta ilman erityistä ilmoitusta, sopimuksen uusi versio tulee voimaan 3in (kolme) päivän kuluttua sen sijoittamisesta, ellei sopimuksen uudessa versiossa toisin määrätä.

Verkkosivusto pidättää oikeuden julkaisee luettelon tavaroita (palvelut) ovat kiellettyjä myytäväksi verkkosivuilla ja siksi kiellettyä saattaa mainoksen käyttäjälle ja tehdä muutoksia tähän luetteloon yksipuolisesti ilman käyttäjien suostumusta. Siinä tapauksessa, että tiedot julkaistaan ​​mainoksia käyttäjille tiedot julkaistaan ​​luettelo tavaroista (palvelut), joka on kielletty myyntiin Sivuston mainokset poistaa / säätää mainoksia ilman perusteluja ja viittaamatta julkaisemisesta mainos / korjauksen luettelosta.

Tällä hetkellä on sallittua sijoittaa mainoksia VAIN IKEA-tuotteisiin liittyviin tuotteisiin ja palveluihin

2. OSAPUOLTEN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

TULLIT

Rekisteröityessään käyttäjä sitoutuu ilmoittamaan voimassa olevan sähköpostiosoitteen, kirjautumisnimen ja salasanan, jotka käyttäjä valitsee itsenäisesti. (Palveluja ei tarjota, ja alle 18-vuotiaat tai väliaikaisesti tai pysyvästi Sivustopalvelujen käytön keskeyttäneet henkilöt eivät saa käyttää niitä; alle 18-vuotiaat voivat käyttää Palveluja vain laillisten edustajiensa suostumuksella.) Sivusto ei ole vastuussa käyttäjien tahallaan väärien tietojen toimittamisesta, ja jos toimitettujen tietojen luotettavuudesta on perusteltua epäilystä, sivustolla on oikeus poistaa käyttäjä / rajoittaa käyttäjän pääsyä selittämättä syitä ja korvauksia käyttäjän / kolmansien osapuolten väliaikaisille ja taloudellisille menetyksille poiston / rajoituksen yhteydessä pääsy.

Käyttäjä on velvollinen mahdollisimman pitkälle seuraamaan salasanansa turvallisuutta eikä luovuttamaan sitä ulkopuolisille.

Käyttäjä mahtuu tavaroiden myyntiin Sivuston sitoutuu panemaan sen ohjeiden Sivustolla, ja antaa oikeat ja täydelliset tiedot tuotteesta ja sen myynnin edellytyksiä, mutta sen ei tarvitse raportoida tietoja, jotka voivat vaikuttaa tavaroiden hintoihin.

Käyttäjän on varmistettava, että tavaroiden myynti ei riko nykyistä lainsäädäntöä ja että tämän tuotteen myynti on sallittu Sivuston sääntöjen mukaan.

Käyttäjän on tehtävä tarkka kuvaus tavaroista, toimitusehdoista ja myynnistä. Käyttäjän laatimat myyntiehdot ja tavaroiden kuvaus eivät saa olla ristiriidassa tämän sopimuksen ja voimassa olevan lainsäädännön kanssa (näiden vaatimusten noudattaminen on osoitettu Käyttäjälle).

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä automaattisia ohjelmia päästäkseen Sivustoon ilman Sivuston valtuutettua lupaa.

Käyttäjä sitoutuu olemaan kopioimatta, kopioimatta, muokkaamaan, jakelemaan tai antamaan kolmansille osapuolille kaikkia sivustossa olevia tietoja (lukuun ottamatta käyttäjän itsensä antamia tietoja) ilman viittausta sivustoon, koska se on paikka, jossa tiedot lähetetään ensimmäisen kerran.

Käyttäjä sitoutuu olemaan häiritsemättä tai yrittämään häiritsemään sivuston työtä ja muuta toimintaa; eikä myöskään häiritse automaattisten järjestelmien tai prosessien ja muiden toimintojen toimintaa estääkseen tai rajoittaakseen pääsyä sivustolle.

Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä toisen käyttäjän antamia tietoja ilman toisen käyttäjän lupaa. Käyttäjältä muilta käyttäjiltä Sivuston käytön yhteydessä saamia tietoja voidaan käyttää vain tapahtumien tekemiseen Sivuston kautta. Siten Käyttäjä ei saa käyttää toisen käyttäjän sähköpostiosoitetta suoramainontaan tai muuhun ei-toivotun sähköisen viestin lähettämiseen. Mainostaulu ei ole vastuussa tämän säännön rikkomisesta, lukuun ottamatta velvollisuutta lopettaa käyttöoikeus sivustoon käyttäjälle, joka on rikkonut sitä.

OIKEUDET

Käyttäjällä on oikeus käyttää Palveluita vain omalla sähköpostiosoitteellaan, kirjautumisnumerollaan ja salasanallaan.

Käyttäjillä on oikeus käyttää lisämaksuja Sivustoon. Maksu maksullisista palveluista suoritetaan käyttämällä virtuaalista tiliä, jonka käyttäjä avaa automaattisesti Web-sivustossa rekisteröitymisen edellyttäen, että Käyttäjän virtuaalisessa tilissä on varoja.

Käyttäjä antaa sivuston ei-yksinomaisen, jota on kaikkialla, ikuinen oikeus käyttää tätä oikeutta suhteessa tekijänoikeudet, tavaramerkit, julkaisuja ja tietokantoja, mikä on käyttäjän suhteen antamat tiedot käyttäjälle kaikki tunnettuja tai tuntemattomia tietoja kantajia. Käyttäjä myös kieltää kaikki Käyttäjän antamat tiedot moraalin ja omaisuuden oikeuksista voimassa olevan lainsäädännön mukaisissa rajoissa. Lähettämällä sivuillamme kuvia, joissa ei ole tekijänoikeussuojaa, käyttäjä hyväksyy kuvan ja / tai sen osan käytön sivuston eduista maksua vastaan.

Käyttäjä sitoutuu olemaan siirtämättä tai myymättä tietojaan järjestelmään kolmansille osapuolille. Käyttäjä on velvollinen vaihtamaan kirjautumistietoja välittömästi, jos hänellä on syytä epäillä, että tiedot on paljastettu tai joita kolmannet osapuolet voivat käyttää.

Myytävillä tavaroilla Käyttäjä vahvistaa, että hänellä on oikeus myydä tämä tuote.

Sivustolla on oikeus rajoittaa aktiivisten käyttäjien mainosten määrää sivustossa sekä rajoittaa Käyttäjän toimia Sivustossa.

Sivustolla on oikeus harkintansa mukaan julkaista Käyttäjän mainokset sosiaalisissa verkostoissa (viralliset ryhmät, yhteisöt jne.) Maksutta ja Käyttäjä hyväksyy tämän tyyppisen julkaisun.

Sivusto pidättää oikeuden siirtää tämän käyttöoikeussopimuksen Sivuston ja käyttäjän välille, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, kaikki niistä johtuvat oikeudet ja velvollisuudet tai osa niistä kolmannelle osapuolelle. Oikeuksien siirron tapauksessa Sivusto sitoutuu ilmoittamaan käyttäjälle, jolle käyttöoikeussopimuksen, oikeuksien ja / tai velvoitteiden mukaiset oikeudet on siirretty, julkaisemalla asiaankuuluvat tiedot Sivustosta. Jos käyttäjä on siirtänyt käyttöoikeussopimuksen kolmannelle osapuolelle, kolmannella osapuolella on oikeus tarjota samankaltaisia ​​tai vastaavia palveluja toisella sivustolla.

Mainostaululla on myös oikeus siirtää, täydentää tai pidentää tavaraa tavaroiden osoittamiseksi teknisistä syistä, jotka ovat hallinnassa tai sivuston ulkopuolella. Sivulla on oikeus lopettaa sijoitettujen tavaroiden esittely, jos käyttäjä on rekisteröinyt esineen, joka rikkoo tai voi rikkoa tätä sopimusta tai voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Käyttäjillä ei ole oikeutta sijoittaa tavaroita myytäväksi Sivustossa tai saattaa loppuun Sivustolla aloitettu liiketoimi, joka voi johtaa sivuston voimassa olevan lainsäädännön rikkomiseen.

3. VASTUU

Sivusto ei ole tapahtuman järjestäjä tai myyjä. Tämä sivusto tarjoaa rekisteröidyille käyttäjille mahdollisuuden lähettää, myydä ja ostaa laillisesti sallittuja tavaroita milloin tahansa mistä tahansa ja mistä tahansa hinnasta. Sivusto ei tarkista kaikkia käyttäjien lähettämiä mainoksia, sillä ei ole omaa myytäväksi asetettua kohdetta Web-sivustolla, eikä Sivusto osallistu ostajan ja myyjän välisiin tapahtumiin. Siten laatu, turvallisuus, laillisuus ja tavaran (palvelut) sen kuvaus sekä mahdollisuus myyjän myymään, ja ostajat - hankkia tavarat ovat valvonnan ulkopuolella sivuston. Siksi käyttäjä ei voi päätellä, että tuotteen tarjoaminen, myynti ja osto ovat päteviä ja oikeutettuja sijoittumisesta, tavaroiden myynnistä ja ostosta Sivustossa. Sivusto ei ole vastuussa Myyjän tai ostajan suorittamisesta. Käyttäjä ottaa täyden vastuun siitä, että hänen toimintansa eivät ole ristiriidassa nykyisen lainsäädännön kanssa. Siinä tapauksessa, että hoidon valtuutetun valtion elin, vahvistaa, että tiedot julkaistaan ​​käyttäjien vaikutusvallan väärinkäyttö / rikkoo sovellettavan lain tai edellytyksiä tällaista hoitoa tulevaisuudessa, sivuston on oikeus poistaa tietoja käyttäjien lähettämää Sivustoon tai muokata niitä.

Sivusto ei käytä erityisiä teknisiä ratkaisuja, joilla varmistetaan käyttäjien antamien tietojen oikeellisuus rekisteröityessään sivustoon. Sivusto ei ole vastuussa eikä voi taata, että Käyttäjä on oikeastaan, mitä se näyttää, ja myös, että sivuston rekisteröinnin yhteydessä toimitetut tiedot ovat oikeita. Sivusto suosittelee kommunikointia mahdollisten vastapuolten kanssa käyttäen tätä tarkoitusta varten kaikki sivustossa käytettävissä olevat työkalut.

Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, joissa käytetään hänen sähköpostiosoitettaan, salasanansa ja salasanansa.

Osa sivuston käyttäjien julkaisemista tiedoista voi vaikuttaa loukkaavilta, epäluotettavilta tai harhaanjohtavilta yksittäisiltä käyttäjiltä. Käyttäjän on otettava huomioon, että hänen vastapuolensa voi olla alaikäinen tai muokata toista henkilöä. Palvelujen käyttö tarkoittaa sitä, että käyttäjä ymmärtää ja hyväksyy nämä riskit ja hyväksyy sen, että Sivusto ei ole vastuussa käyttäjän toimista tai laiminlyönneistä.

Jos käyttäjä on saamista muille käyttäjille käytön uusimpia palveluja, käyttäjä suostuu näihin vaatimuksiin riippumattomasti ja ilman toimenpiteitä on osa sivuston, sekä lievittää sivuston kaikista vaatimuksista, vastuusta, vahingonkorvauksia, tappioita, kuluja ja kulut, mukaan lukien asianajopalkkiot maksuista, jotka ovat tunnettuja tai tuntemattomia, jotka johtuvat tällaisten vaatimusten tuloksena tai niiden yhteydessä. Sivusto ei ole vastuussa käyttäjän tietojen menetyksestä, tietojen vääristymisestä tai viestinnän menetyksestä. Sivusto ei ole vastuussa mistään puutteista tai ongelmia suorittaessaan velvollisuutensa odottamattomista olosuhteista johtuen, ylivoimainen este, joiden seurauksia ei voida välttää tai voittaa (kuten viranomaisten päätöstä, lakkoja, onnettomuudet, katkenneita yleisessä järjestelmässä viestinnän jne). Edellä mainittujen esteiden olemassaolon aikana Käyttäjä joutuu tekemään kaikkensa täyttääkseen velvoitteensa.

Sivusto ei tarjoa pysyvää, jatkuva ja luotettava pääsy palveluihin alueiden hoito voi estää tekijöitä, joita ei ohjata sivusto. Mahdollisuus Sivuston käyttö ja palvelut tarjotaan ilman takuita, ja, siinä määrin kuin sovellettava laki sallii, Verkkosivujen vapautetaan itsensä takuut ja muut velvoitteet on määritelty nykyisessä lainsäädännössä, sekä muut, kuten, mutta ei rajoittuen, velvoitteita, jotka koskevat pätevyyden ja ammattitaidon , sekä määräaikoja koskevia vaatimuksia.

4. LUOTTAMUKSELLISUUS

Kun täytät ja lähetät lomakkeita Sivustoon, Käyttäjä antaa seuraavat tiedot: Nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Käyttäjällä on harkintansa mukaan oikeus laajentaa lähetettyjen tietojen luetteloa, mikäli tämä ei ole ristiriidassa voimassa olevan lainsäädännön kanssa.

Antamalla henkilötietosi täytettäessä lomakkeita (tahansa käytettävissä täyttämään lomakkeita sivustolla) Sivuston Käyttäjä sitoutuu niiden käsittelyä Sivu, sisältäen täytäntöönpanoa Sivuston velvoitteita Käyttäjä tämän Käyttäjä sopimuksen, kertovat käyttäjälle palvelujaan, verkkosivuilla edistäminen tavaroita ja palveluita, sähköisiä ja tekstiviestitutkimuksia, markkinointitoimenpiteiden hallintaa, asiakastukea, tavaroiden toimitus käyttäjille, tyytyväisyyden seuranta Käyttäjä Palvelunlaadun sivusto. Sivustoa ei pidä loukata antamaan tietoja Sivustoa koskevan sopimuksen perusteella toimiviin kolmansiin osapuoliin velvoitteiden täyttämiseksi käyttäjälle.

Sivustolla on oikeus lähettää käyttäjänsä sähköpostilla ja matkapuhelimella hänen suostumuksellaan tietoja, myös mainosviestejä. Käyttäjällä on oikeus kieltäytyä vastaanottamasta mainontaa ja muuta tietoa selvittämättä hylkäämisen syitä. Palveluviestit, jotka kertovat käyttäjälle hänen tai tilattujen palveluidensa tilasta ja käsittelyasteesta ja ilmoittavat tärkeistä muutoksista Sivuston työssä lähetetään automaattisesti eikä Käyttäjä voi hylätä niitä.

Sivustolla on oikeus käyttää teknologiaa "evästeet". «Evästeet» ei sisällä luottamuksellisia tietoja, ja sivusto on oikeus lähettää tietoja «evästeet» yhteistyötoimistojen ja kolmannet osapuolet, jotka ovat tehneet sopimuksia Sivuston noudattamatta jättäminen Käyttäjälle ja tilastollisiin tarkoituksiin ja optimoida mainosviestejä.

Sivusto saa tietoa sivuston kävijän IP-osoitteesta. Näitä tietoja ei käytetä vieraiden tunnistamiseen.

Sivusto ei ole vastuussa käyttäjän sivustossa olevista tiedoista julkisessa muodossa.

5. LISÄMÄÄRÄYKSET

Käyttäjille tarkoitetut Sivusto-viestit julkaistaan ​​Sivustolla ja / tai lähetetään käyttäjän antamille sähköpostiosoitteille, kun he rekisteröivät tai julkaista mainoksia Sivustossa.

Sivulle lähetetyt käyttäjän viestit lähetetään sivustossa ilmoitetuilla menetelmillä. Sivustolla julkaistut viestit katsotaan toimitetuksi Käyttäjälle niiden julkaisemishetkestä lähtien. Sähköpostilla tai faksilla lähetetyt viestit katsotaan toimitetuksi toiselle osapuolelle välittömästi lähetysvakuuden vastaanottamisen jälkeen.

Sivustolla on oikeus muuttaa tätä Sopimusta ilmoittamalla käyttäjälle tai julkaisemalla muutettu sopimus sivustossa. Muutettu sopimus ulottuu uusille käyttäjille julkaisupäivämäärästä. Muutettu sopimus koskee aiemmin rekisteröityneitä käyttäjiä kolmenkymmenen (30) päivän kuluttua muutosilmoituksen jälkeen. Muutokset "Kielletyt tavarat myydään sivustolla" tulevat voimaan sen jälkeen, kun ne on julkaistu Sivustossa.

6. SOPIMUKSEN

Tämä sopimus tulee voimaan sen jälkeen, kun käyttäjä on antanut sähköisen osoitteen, kirjautumistunnuksen ja salasanan ja jatkaa toimintaansa loputtomasti.

Käyttäjällä on oikeus irtisanoa hänen oikeutensa käyttää Palvelua lähettämällä viesti tästä sähköpostitse tai muulla tavoin sivuston ohjelmiston kautta.

Sivustolla on oikeus lopettaa Käyttäjän Palvelujen käyttöoikeus, joka rikkoo näitä ehtoja. Mainostaulu pidättää itsellään oikeuden lopettaa käyttöoikeudet Käyttäjän palveluihin omalla harkintansa mukaan. Käyttäjä, jonka Palveluiden käyttö on päättynyt tai joiden tiedot ovat lakanneet olemasta voimassa, ei ole oikeutta rekisteröidä uudelleen tai käyttää toisen käyttäjän rekisteröintitietoja ilman Sivuston erityistä lupaa. Sivusto varaa itselleen oikeuden oman harkintansa mukaan lopettaa Palvelujen tarjoamisen ja estää pääsyn kaikkien rekisteröityjen käyttäjien palveluihin.

7. YLEISET

Sopimukseen sovelletaan lakeja.

Kaikki sopimuksen mahdolliset kiistat ratkaistaan ​​nykyisen lainsäädännön normien mukaisesti.

Kuluttajansuojaa koskevia sääntöjä ei voida soveltaa käyttäjän ja sivuston väliseen suhteeseen.

Mikään sopimuksessa ei ole ymmärrettävissä toimipaikan väliseksi suhteeksi käyttäjän ja sivuston välisiin suhteisiin, kumppanuussuhteisiin, yhteisiin toimintoihin, henkilökohtaisiin palkkausyhteyksiin tai muihin suhteisiin, joita ei ole nimenomaisesti tässä sopimuksessa määrätty.

Lisää aiheesta ...

Suosittelemme ...